Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 


tutaj powinno być logo...

AA - legalize


Stal przeznaczona na elementy maszyn i urządzeń pracujących w wysokich temperaturach powinna posiadać dwie podstawowe właściwości:
Żaroodporność – to odporność stopu na działanie czynników chemicznych: głównie powietrza oraz spalin i ich agresywnych składników w temperaturze wyższej niż 600st C. H5M, H18N25S2 , H23N13
Żarowytrzymałość – jest nazywana odporność stopu na odkształcenie z czym wiąże się zdolność do wytrzymywania obciążeń mechanicznych w wysokiej temperaturze – powyżej 600stC.


Stale ferrytyczne są stosowane na nie obciążone mechanicznie części aparatury chemicznej pieców i kotłów przemysłowych, części palników gazowych, skrzynie do nawęglania i inne. Stale austenityczne o większej żarowytrzymałości są stosowane na podobne elementy lecz obciążone mechanicznie.

Stale do pracy w podwyższonych temperaturach:
Charakteryzuje się wysoką odpornością na pełzanie nawet do 200 tys. godzin pracy z obciążeniem
Przeważa struktura ferrytyczno - perlityczna lub martenzytowa
Ich temperatura pracy może osiągać do 600oC
Zastosowanie: energetyka, na rury kotłowe, przegrzewacze odbijające od spalin, itp.
Przykłady: 10H2M; 16M; 15HM

Stale żaroodporne
Stale wysokochromowe 5-30%, (im więcej chromu tym większa żaroodporność);
Ich temperatura pracy może osiągać do 900oC;
Struktura ferrytyczna;
Zastosowanie: w przemyśle chemicznym i naftowym, w aparaturze chemicznej, itp.
Np.: H9S2, H13J, H18N9S2,

Stale żarowytrzymałe
Wysoka wytrzymałość od 600oC do 1000oC;
Są równocześnie żaroodporne;
Podstawowe pierwiastki składowe to: Cr, Mo, Ni, V, W, Mn, (Al, Ti do 1% );
Zastosowanie: w przemyśle chemicznym i naftowym, farmaceutycznym, do aparatury pracującej pod obciążeniem;
Np.: H18JS, H2ST,

Stale zaworowe
Stale krzemowo – chromowe o strukturze perlitycznej poddaje się hartowaniu w temperaturze 1010- 1060st C i odpuszczaniu w temp 700-790 st C z chłodzeniem w wodzie, co zapobiega kruchości odpuszczenia. Strukturę stali stanowi martenzyt odpuszczony.
Odporna na korozje w spalinach silników tłokowych
Stale o strukturze austenitycznej poddaje się przesycaniu z temperatury 1050-1100 st C z chłodzeniem w wodzie i starzeniu w temperaturze 700-750st C.

Stal nierdzewna

Zawiera około 13-18% Cr
Struktura zależy przede wszystkim od zawartości węgla:
odporne na korozje chemiczną w tym na utleniacze w atmosferze, powietrze, wody naturalnej i pary wodnej, rozcieńczonych kwasów i soli oraz na działanie ropy naftowej, paliw, olejów i alkoholi, a także środków spożywczych.
Np.: 0H13J , 3H13

Stale kwasoodporne
Zawiera około 0,1% C, 18% Cr, 8-10%Ni
odporne na korozje elektrochemiczną, kwasów organicznych i nieorganicznych, związków azotu i roztworów soli i agresywnych środków spożywczych;
zastosowanie: w przemyśle spożywczym i chemicznym;
Np.:00H18N10, H13N4G9


AA - legalize
Ulica 12/34, 01-234 Miasto